Uppdaterat kort om riskfaktorer för smittspridning och vårdrelaterad infektion

Nu finns en uppdaterad version med tillägg av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion och förslag på åtgärd.

Vårdhygien Sahlgrenska har tidigare tagit fram informationsstöd för bedömning av vårdhygieniska riskfaktorer för smittspridning med vägledning till åtgärd och nu är den uppdaterad. Syftet med materialet är att uppmärksamma och påminna om vanligt förekommande vårdhygieniska riskfaktorer hos patienter där förebyggande insatser finns. Materialet finns att beställa på marknadsplatsen som kort i storlek A5, alternativt för egen utskrift.

Marknadsplatsens artikelnr: VGR6523