Information gällande utskick säkerhetsmeddelande avseende Incidin OxyWipe S och Incidin OxyFoam S

Det av leverantör Ecolab utskickade säkerhetsmeddelande avseende produkterna Incidin OxyWipe S och Incidin OxyFoam S ska bortses från i sin helhet.

Bedömningen är att produkten är fullgod för användning enligt regionens riktlinjer och rutiner.
Produkterna Incidin OxyWipe S och Incidin OxyFoam S ska således fortsatt användas enligt regionens riktlinjer och rutiner därmed inte kasseras eller returneras så som angivet i leverantörens säkerhetsmeddelande.

 

Beslutet är taget av Regionchefläkare Marga Brisman och Överläkare Ingemar Qvarfordt vid enheten patientsäkerhet och medicinsk krisberedskap.