Fortsatt lukt- och smakbortfall vanligt bland personer som genomgått mild covid-19-infektion

Publicerad:

De som har genomgått en mild covid-19-infektion upplever i högre utsträckning symtom jämfört med personer som inte haft covid-19. Förlust av lukt och smak är starkast kopplat till att ha haft en covid-19-infektion medan exempelvis sömnsvårigheter, oro och huvudvärk är lika vanligt hos dem som inte smittats. Det visar en studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det saknas kunskap om postcovid och framförallt om hur vanligt det är. Vi ville undersöka om en covid-19-infektion resulterade i kvarvarande symtom även hos dem som haft en mild infektion, säger Simon Larsson, läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet samt huvudansvarig för studien.

Förra året inledde forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie för att undersöka symtomen vid postcovid och hur vanligt det är bland personer som haft en mild covid-19-infektion. Drygt 55 000 personer av den vårdpersonal som testades för covid-19 i Västra Götaland bjöds in för att delta i studien och besvara en enkät. Enkätsvaren kopplades sedan till om personen testats positiv för covid-19 eller inte.

LÄS MER: Fortsatt lukt- och smakbortfall vanligt bland personer som genomgått mild covid-19-infektion