Automatiserat system för DNA-extraktion

Uppdaterad:
Publicerad:

DNA-extraktion är en av de tjänster som Biobank Väst erbjuder. Servicen kan utnyttjas av alla typer av forskningsstudier som vill extrahera DNA från blod eller buffy-coat för att sedan utföra analyser så som sekvensering eller genotypning med GWAS-analys.

- Med vårt automatiserade system så hanteras proven helt automatiskt från det att vi ställer in de tinade blodrören i roboten till dess att DNA är extraherat, berättar Kristina Lind som är PhD och funktionsledare för labb och IT på Biobank Väst.

Läs hela artikeln: Automatiserat system för DNA-extraktion på Biobank Väst | Göteborgs universitet (gu.se)

Kontakt: För frågor om tjänsten DNA-extraktion kontakta oss på Biobank Väst, biobankvast@vgregion.se.

Fakta: Biobank Väst erbjuder tjänster och vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det finns en stark koppling till Biobank Core Facilities där också expertis om bland annat provkvalitet och provhantering finns tillgänglig.

Biobank Väst arbetar efter en standard som heter SS-EN ISO 20387:2021 vilket ställer krav på att ha väl uppsatta och kvalitetskontrollerade system och processer. Läs mer om kvalitetsarbetet.