Genprofil kan visa vilka patienter som kan slippa strålbehandling efter bröstcancerkirurgi

Publicerad:

Ny forskning från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att precisionsmedicin kan identifiera bröstcancerpatientgrupper där strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi inte behövs. I en studie med huvudprövare från Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset har en genprofil tagits fram som identifierar när man kan avstå strålbehandling.

I tre oberoende kliniska prövningar visade den specifika genprofilen POLAR vilka patienter som skulle dra nytta av lokal strålbehandling. Vilket i sin tur innebär att en specifik grupp bröstcancerpatienter inte behöver genomgå strålbehandlingen, och därmed kan undvika eventuella bieffekter.

– Data visar att patienter med ett lågt värde på POLAR-genprofilen klarar sig med lika låg risk för lokalt återfall som de som får strålbehandling. Då behandling kan ha negativa sidoeffekter är det viktigt att kliniskt fastställa och identifiera patienter där strålbehandling inte behövs, säger Per Karlsson, professor i onkologi vid Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

LÄS MER: Genprofil kan visa vilka patienter som kan slippa strålbehandling efter bröstcancerkirurgi