Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i landet – nu sprids satsningar på forskande medarbetare

Publicerad:

För fem år sedan var Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i landet med nya karriärvägar för forskande vårdpersonal. Sedan dess kan över 200 medarbetare nu titulera sig exempelvis översjuksköterska, överbarnmorska och överfysioterapeut.

När fler medarbetare forskar nära patienterna kan goda resultat snabbare integreras i vården. 

– På ett universitetssjukhus är det här en viktig del i en attraktiv arbetsplats och möjligheten till karriärutveckling men satsningen på medarbetare som forskar är också avgörande för utvecklingen av sjukvården i stort. Att vi är på rätt väg i våra satsningar visar sig också i att andra universitetssjukhus nu väljer att införa liknande modeller, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sedan Sahlgrenska Universitetssjukhuset införde överprofessioner för fem år sedan kan totalt 238 sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter med flera sätta prefixet ”över” till sin titel och har därmed samma möjligheter till karriärutveckling som läkare haft sedan lång tid tillbaka. Räknar man in läkarna i antalet utnämningar rör det sig om totalt 711 medarbetare på sjukhuset sedan 2017.

– Det här är viktigt för att visa att arbetsgivaren har en jämställd syn på olika yrkeskategorier. Tidigare har det inte funnits några lika givna akademiska karriärmöjligheter inom sjukvården för personer inom olika hälsoprofessioner efter disputation, istället har många valt att fortsätta sin karriär inom näringslivet eller akademin, säger My Engström, översjuksköterska och projektledare på FoUU-enheten.

LÄS MER: Sjukhusets satsningar för forskande medarbetare