Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar

En central och viktig del av arbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att utbilda. Ett av våra mål är att bli landets ledande utbildningssjukhus. Vi erbjuder årligen 2500 elevveckor för arbetsplatsförlagt lärande (apl) på gymnasienivå och 2000 studentveckor för lärande i arbete (LIA) på yrkeshögskolenivå.

Med apl & LIA avses de delar av utbildningen där den studerande befinner sig i vårdmiljöer, oftast i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare. Den studerande får en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens. Vi ser studenten som en blivande medarbetare och kollega. 

Beställning av apl & LIA

Sjukhuset är en del av Vård- och omsorgscollege och vi samarbetar enbart med certifierade skolor. Vi erbjuder främst studerande från utbildare i Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege praktikplatser. Samarbete finns med övriga Vård- och omsorgscollege i Västra Götalandsregionen. 

Göteborgsregionens skolor beställer apl/LIA-platser via webbverktyget Praktikplatsen. Du som elev får inloggningsuppgifter från apl/LIA- samordnaren på din skola.

I mån av plats kan studerande från övriga landet erbjudas praktikplats och då prioriteras våra egna medarbetare som studerar på annan ort.

Prioritering av kliniska utbildningsplatser för studenter och elever (vgregion.se)

Förfrågningar ska inte ställas direkt till verksamheterna, varken av lärare eller studerande.

Om du studerar vid en skola utanför Göteborgsregionen be din lärare skicka en förfrågan till vår funktionsbrevlåda.
su.vfu.apl.lia.fb@vgregion.se