BT (bastjänstgöring på SU)

BT är en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och en inledande del av specialisttjänstgöringen (ST). De som i första hand berörs av detta fram till hösten 2027 är legitimerade läkare som är utbildade utanför Sverige och som inte har gjort svensk allmäntjänstgöring. BT är en brygga mellan grundutbildningen och ST.

BT är en visstidsanställning på 12 månader med fokus på aktuella kompetenskrav, kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen samt mångdträning. Utöver detta ingår vissa teoretiska moment och kurser.

BT är tydligt mål- och tids-styrd med minst tre månaders tjänstgöring inom primärvård och akut sjukvård. Man kan även göra BT som en integrerad del av sin ST. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår tre obligatoriska placeringarinom primärvård tre månader, akut sjukvård tre månader, psykiatri två månader oavsett tjänstgöringsställe. En godkänd BT är en förutsättning för godkänd ST (ST enligt HSLF-FS 2021:8)

Sahlgrenska universitetssjukhuset är först med att erbjuda forskar-BT. Tjänsten omfattar totalt cirka 15 månader var av cirka tre månader är finansierad forskning.

Vid frågor kan du kontakta oss via funktionsbrevlådan:
su.bt@vgregion.se