Utbildad utomlands

Här hittar du information om du är utbildad utomlands och vill jobba på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Språkkrav

För att arbeta på Sahlgrenska Universitetssjukhuset krävs lägst B2 i svenska. För att ansöka om svensk legitimation krävs C1 i svenska.

B2 och C1 är en del av den gemensamma europeiska referensramen för språk. I tabellerna nedan kan du se vad som krävs för att bli godkänd för de olika språknivåerna. 

Gemensamma europeiska referensramen för språk


Är du utbildad inom EU/EES?

För att ansöka om svensk legitimation behöver du visa att du har rätt utbildning samt nödvändiga språkkunskaper. 

Är du specialistläkare eller specialistsjuksköterska i ditt hemland får du gärna kontakta oss direkt med ansökan och cv: su.recruit@vgregion.se


Är du utbildad utanför EU/EES?

Om du vill jobba som läkare, sjuksköterska eller annat legitimerat yrke i Sverige måste du ha svensk legitimation och ett giltigt arbetstillstånd. På Socialstyrelsens webbplats kan du se alla steg som krävs för att få en svensk legitimation för olika yrkesgrupper:

När du fått din legitimation som specialistsjuksköterska eller specialistläkare kan du skicka din ansökan och cv till: su.recruit@vgregion.se

Lediga jobb på Sahlgrenska Universitetssjukhuset annonseras under Lediga jobb.

Praktik och praktisk tjänstgöring

Här hittar du mer information om du är intresserad av att göra din praktik eller praktiska tjänstgöring hos oss:


BT (bastjänstgöring)

BT är en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och en inledande del av specialistutbildningen (ST). BT är en brygga mellan grundutbildningen och ST.

BT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BT i VGR

Mer information för dig med utländsk utbildning


Praktik

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder inte praktikplatser för inresande internationella studenter med undantagen:

  1. Utbytesstudenter som förmedlas via Sahlgrenska akademin (GU) under terminstid som en del av ordinarie klinisk kurs.
  2. Studentorganisationen IFMSA (kliniska rotationer under sommarmånaderna).

Praktik för studerande vid utländska universitet - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KUL-studenter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan på grund av mycket högt tryck på kliniska praktikplatser generellt inte erbjuda plats till KUL-studenter från andra lärosäten än Göteborgs Universitet