Praktik för studerande vid universitet utanför Sverige

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder inte praktik för studenter vid universitet utanför Sverige, förutom för utbytesstudenter som förmedlas via Göteborgs Universitet eller studentorganisationen IFMSA.

Praktikförfrågningar hanteras alltid av ditt lärosäte. Sjukhuset tar inte emot praktikförfrågningar.

Vi erbjuder inte Erasmus Placement för internationella studenter utan avtal.

För mer information ska du kontakta ditt lärosäte.

Information in English: Clinical practice for international students

Sahlgrenska University Hospital does not offer internship or clinical practice for international students, except for exchange students from University of Gothenburg or from the student organization IFMSA.

Sahlgrenska University Hospital does not accept applications for clinical practise or internships and does not offer Erasmus Placement for international students without an agreement.

If you have questions about internships, clinical practice, or Erasmus placement, please contact your university.

Eight steps of becoming an exchange student - University of Gothenburg