ST (specialisttjänstgöring)

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialisttjänstgöring (ST).

Specialisttjänstgöring (ST) regleras i Sverige av Socialstyrelsens föreskrifter. I nuläget finns två ST-förordningar, SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.  Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver. Under specialiseringstjänstgöringen arbetar läkaren under handledning och klinisk instruktion samt deltar i kompletterande utbildning.

Rekrytering och anställning

Rekrytering och anställning av ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset sker lokalt inom respektive verksamhet. För att se vilka tjänster som utannonseras hänvisar vi till Lediga jobb.