Innovation och teknik -läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder sedan 2019 ett utbildningsprogram inom innovation och teknik. Tidigare erbjöds programmet endast till ST-läkare, men ni kan även specialistläkare söka utbildningen. Utbildningen är unik och vänder sig till dig som vill vara med och leda förändring när vi utformar vården för våra patienter.

Om utbildningen
Utbildningen arrangeras i ett samarbete med ST-kansliet och Innovationsplattformen. Det är en strategisk satsning initierad av sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg och sjukhusledningen. De som går utbildningen får en unik kompetens som gynnar hela vården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar aktivt för att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård med innovativa och tekniska lösningar. Det är betydelsefullt att fler läkare utbildas till att driva innovationsprojekt inom sjukhuset tillsammans med andra vårdprofessioner. Tillsammans ska vi jobba smartare, effektivare, och mer patientsäkert.

Utbildningens utformning
Innovation och teknik - läkare är öppen för alla specialistläkare och ST-läkare och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utbildningen startar årligen och löper under ett och ett halvt år på motsvarande 20 procent av en heltidstjänst. Målet är att ge deltagarna praktiskt användbara kunskaper om innovationsarbete och teknik samt verktyg att kunna utveckla och leda egna innovationsprojekt på sjukhuset.

Deltagarna bygger upp ett användbart kontaktnät av personer inom olika kompetensområden, både inom och utanför sjukhuset.

Utbildningsprogrammet ger läkaren en teoretisk och praktisk allmänbildning inom innovationslära, olika teknikområden samt praktiskt arbete i projekt- och förändringsledning. Kunskaper och färdigheter utvecklas både i grupp och igenom enskilt arbete. Under sista terminen får deltagaren omsätta utbildningen i ett innovationsprojekt i klinisk miljö.

Vill du veta mer om programmet?
Kontakta oss på innovationochtekniklakare@vgregion.se
Du som är specialistläkare eller ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan läsa mer om utbildningen på ST-kansliets sida på intranätet, där du också hittar ansökningsformulär.