Program inom beredskap och katastrofmedicin

Som första sjukhus i Sverige introducerade Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023 ett utbildningsprogram inriktat på beredskap och katastrofmedicin. Initiativet föddes i en tid av ökad osäkerhet i den säkerhetspolitiska miljön och i kölvattnet av en nyligen genomgången pandemi.

Utbildningen representerar en unik satsning och utgör en central del av Sahlgrenskas strategi för att stärka förmågan att hantera olika typer av särskilda händelser och kriser. Utbildningsprogrammet är skräddarsytt för ST-läkare och specialistläkare anställda vid Sahlgrenska och harmoniserar med ett nationellt önskemål om ökad kunskap inom läkarkåren i kris- och katastrofhantering.

En första omgång av utbildningen pågår med uppmuntrande resultat, och planeringen för den andra omgången, som startar under hösten 2024, är i full gång. Utbildningsprogrammet riktar sig i nuläget till ST- och specialistläkare anställda inom Västra Götalandsregionen och ansökningar välkomnas mellan den 31 januari och 31 mars.

LÄS MER:

Nytt beredskapsprogram i gång: ”Mitt i prick inom katastrofmedicin” | Sahlgrenskaliv

”Ett nytt krisläge kan uppstå plötsligt” | Sahlgrenskaliv

Har du frågor och funderingar om programmet?

Kontakta oss via e-post su.bok@vgregion.se