Akademiska vårdutbildningar

En central och viktig del av arbetet på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) är att utbilda studenter. Ett av SU:s mål är att bli landets ledande utbildningssjukhus. Vi erbjuder årligen ca 7000 studentveckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-och universitetsnivå.

Verksamhetsförlagd utbildning

Med VFU avses de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare samt i laboratoriemiljö. Den studerande får en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens. Vi ser studenten som en blivande medarbetare och kollega. SU tar emot studenter främst från Göteborgs Universitet och andra närliggande högskolor i Västra Götalandsregionen, men i mån av plats även studenter från externa lärosäten runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdut­bildningar regleras i ett avtal mellan Västra Götalands­regionen, Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Beställning av verksamhetsförlagd utbildning

All beställning av VFU-platser ska ske genom Utbildningsenhet FoUUI. I mån av plats kan studerande från övriga landet erbjudas VFU men då prioriteras sjukhusets egna medarbetare som studerar vid externa lärosäten. 

Prioritering av kliniska utbildningsplatser för studenter och elever (vgregion.se)

Endast förfrågningar från lärosätens VFU-samordnare behandlas, ej från enskilda studerande. Inga förfrågningar ska göras direkt till verksamheterna.

Vid frågor kontakta oss via vår funktionsbrevlåda:
su.vfu.apl.lia.fb@vgregion.se