Studentbehörigheter

Denna information riktar sig till lärosäten samt till alla studenter och elever, inklusive forskarstudenter, som i sin utbildning har en placering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och behöver tillgång till sjukhusets datorer och IT-system.

Alla behörigheter beställs av Studentbehörigheter på Bemanningsservice
(med undantag för enskilda lokala behörigheter, se matris nedan).

Lärosäte

Ni behöver skicka in en lista (använd mallen under Dokument nedan) med de studenter som ska ha behörigheter samt vilka veckor praktikperioden sträcker sig över. Listan skickas till vår funktionsbrevlåda su.bemanningsservice.student@vgregion.se 

Det är viktigt att vi får in listor med aktuella uppgifter i tid då processen att söka nya behörigheter tar ca 2 veckor. Handlar det om kontroll- eller förlängningslistor så kan dessa hanteras med kortare varsel. Ni får gärna skicka in preliminära listor så tidigt som möjligt.

Vi beställer behörigheter utifrån listan, och skickar sedan sedan uppgifterna till den e-postadress som studenten fått av, eller angivit till, sitt lärosäte. Det är viktigt att studenterna inför sin första placering på SU får besked om att behörigheterna kommer sökas av Bemanningsservice, och kommer att mejlas ut till dem. Inloggningsuppgifter betraktas som värdehandlingar och skall sparas under hela studietiden. Samma uppgifter används vid varje praktik. Uppgifterna kommer att skickas ut ca en vecka innan placeringens start och de behöver därför hålla koll på sin inbox och skräppost

Behörigheterna beställs när studenten ska göra sin första placering inom SU och kommer i de fall det behövs att förlängas och kontrolleras under utbildningens gång för att sedan avslutas när placeringen eller utbildningen är avslutad (genom examen eller avhopp). 

När det gäller studenter som inte har svenskt personnummer behöver vi få in en passkopia eller kopia av gilitig id-handling i god tid för att behörigheter ska kunna beställas, på grund av att handläggningstiden då tar längre tid. Studenter med skyddad identitet behöver kontakta oss via telefon för att känsliga uppgifter ska hanteras rätt.

Student

Det är viktigt att du som student bevakar din inkorg och skräppost för att inte missa inloggningsuppgifterna. Dessa kommer att skickas ut via den e-postadress du angivit eller fått av ditt lärosäte cirka 1/2 - 3 veckor innan placeringens start.

Har du inte svenskt personnummer behöver en passkopia skickas in för att behörigheter ska kunna beställas. Har du skyddad identitet behöver du kontakta oss via telefon för att dina uppgifter ska hanteras rätt.

Om du som student arbetar inom VGR samtidigt som du studerar är det viktigt att du har extra koll på dina behörigheter om studierna eller anställningen avslutas.

Om du studerar till sjuksköterska eller läkare och samtidigt arbetar som undersköterska på SU kontaktar du oss. Vi lägger upp en ny behörighet för dig i Melior, titelbyte. Detta är en förutsättning för att du skall kunna dokumentera dels som student men också som undersköterska.     

Vid problem

När du som student fått behörigheter men får inloggningsproblem i Melior, Elvis, med flera kontaktas VGR IT 010-47 37 100, uppge att du är studenter med placering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid övriga problem vänder ni er till Bemanningsservice med personnummer, kurs och termin. Detta gäller också om du som student tappat bort dina uppgifter, inte fått eller saknar någon behörighet (av de som är standard). 
Kontakt finns här nedan.  

Behörigheter kan ALDRIG beställas av studenten själv, det ska ske genom lärosätena. Studenter från Lärosäten utanför VGR kontaktar sin handledare som sedan kontaktar Bemanningsservice.

Bemanningsservice

Telefonnummer

Kontor: 031-343 29 15