Klinisk mikrobiologi kan för närvarande inte utföra snabbtest för Kryptokock ag i serum och likvor

Leveransen av reagens för analysen har tyvärr blivit fördröjd.

Vid misstanke om kryptokock infektion skickas likvor provet för odling och direktmikroskopi till bakteriologiska laboratoriet. Enheten kommer att spara serum och likvor prov i frys, så att vi kan utföra antigen testet så snart vi har fått in nya reagens.

Provet kan skickas till Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Vid frågor kontakta laboratoriet på 031-342 47 38.