Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Viktig information avseende antibiotikaresistensbestämning av bakterier

Ny definition av I införs på laboratoriet Klinisk mikrobiologi, från och med 9 oktober 2019.

För S/I/R kategoriseringen har I fått ny innebörd. Ett antibiotikum som kategoriseras som I är ett behandlingsalternativ vid infektion om koncentrationen av antibiotika i infektionshärden är tillräckligt hög. Det förutsätter adekvat antibiotikadosering vilket kan kräva dosjustering och/eller förändring av administrationssätt. Om man behöver råd om dosering bör infektionskonsult kontaktas. samband med att den nya definitionen av I införs kommer det ibland att uppstå situationer när en bakteriestam inte kan definieras som vare sig S, I eller R för ett visst antibiotikum. Vid dessa tillfällen kommer vi att svara enligt följande angående aktuellt antibiotikum:

*Bakteriestammens känslighet för detta antibiotikum går ej att bedöma. Resultatet kan vara såväl S/I som R. Vid behandlingssvikt överväg byte av terapi.


Senast uppdaterad: 2019-10-04 16:50