Leverfibros FIB-4 är beställningsbar från 2023-11-23

Prokollagen-III-peptid läggs ner 2024-01-18

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk kemi kommer från och med 2024-01-18 inte utföra analys av Prokollagen-III-peptid (S-PIIINP). Ett alternativ för att bedöma risken att en patient har avancerad leverfibros-levercirros är att använda algoritmen FIB-4 som baseras på parametrarna, ASAT, ALAT, TPK och ålder. Användning av FIB-4 algoritmen finns med i SSDV:s (Svenska Sällskapet för dermatologi och venerologi) behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis (2023-03-30) samt Gastroenterologisk Förenings nationella riktlinje för utredning och handläggning av fettleversjukdom (2020). Observera att olika gränsvärden kan förekomma beroende på orsaken till leversjukdom.

Analysen Leverfibros FIB-4 är beställningsbar från 2023-11-23 på alla laboratorier inom Regional Klinisk kemi.

Beställningskod i Melior: FIB-4 Grupp (gruppkod för ASAT, ALAT, TPK, FIB-4)

Beställning på pappersremiss: ASAT, ALAT, TPK beställs och FIB-4 skrivs till på remissen.