En ny metod för malariadiagnostik har införts (Malaria-LAMP)

Denna metod kan påvisa Plasmodium-DNA i blod med hög känslighet och ersätter det tidigare snabbtestet. Mikroskopi måste göras precis som tidigare för artbestämning och bestämning av parasitemigrad.

Malaria-LAMP analyseras på Klinisk kemi på SU/Östra, SÄS och NÄL dygnet runt. För mer information kring indikation och beställning, se provtagningsanvisning Malaria.

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Parasitlaboratoriet 
telefon 031-342 46 45

eller  
expeditionen kundtjänst 
telefon 031-342 49 45