Information om nya rutiner – för alla kunder till Laboratoriemedicin SU

Den 1 juni genomförs ett antal förändringar inom Laboratoriemedicin. Det berör alla kunder som beställer prover eller tittar på analysresultat från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under mars och april bjuder laboratorierna in till informationsträffar där de berättar mer om detta och hur det påverkar dig i ditt arbete.

På SU liksom på övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen ska en ny laboratorieutrustning tas i drift under 2019. För att förbereda inför det genomförs de första förändringarna den 1 juni. Då går Klinisk kemi över till plasma som primärt provmaterial och det innebär att ett annat rör ska användas vid provtagning. Samtidigt införs en regiongemensam analyslista och regiongemensamt etikettformat på provrören. 

Infomationsmaterial om nya rutiner från och med 1 juni 2019

Sammanfattande informationsbrev

Information om vilka rör och etiketter som ska beställas

Lista över analyser med stora namnförändringar

Informationsträffar 

Mölndals sjukhus, Mölndal

  • 25 mars kl. 14.00 och 15.00 – Lokal: R-aulan, Hus R, Länsmansg. Mölndal
  • 12 april kl. 8.00, 9.00 och 10.00 – Lokal: Rosmarinen, Hus O/Matsalsbyggnaden, Länsmansg. Mölndal            

Östra sjukhuset, Göteborg

  • 27 mars kl. 13.00, 14.00 och 15.00 – Lokal: Tallen, Barnkliniken, Rondv. 10, Göteborg
  • 10 april kl. 9.00, 10.00 och 11.00 – Lokal: Östraaulan, Centralkliniken, Diagnosv. 11, Göteborg       

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

  • 26 mars kl. 13.00, 14.00 och 15.00 – Lokal: Förmaket, Vita stråket 12 vån 1, Göteborg
  • 8 april kl. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00 och 15.00 – Lokal: Förmaket, Vita stråket 12 vån 1, Göteborg

Informationsträffarna är cirka 45 minuter långa. Du behöver inte anmäla dig.


Senast uppdaterad: 2019-04-12 16:23