Klinisk kemi har en ny analys, Neurofilament light (NFL) i plasma - en markör för axonal skada

Plasma NFL fungerar som en känslig, men icke sjukdomsspecifik markör för nervcellspåverkan; ökade nivåer ses både vid olika typer av akuta hjärnskador (t.ex. vid hjärntrauma), akuta tillstånd (t. ex. stroke och efter hjärtstopp där patienten återupplivats) och vid flera olika neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar (t.ex. ALS, MS och Alzheimers sjukdom).

Remiss
Beställning av analysen görs på remissblankett ”Remiss 7 klinisk kemi, likvoranalyser”. Remissen och provtagningsanvisningar finns på laboratoriemedicins webbplats.

För mer information kontakta enheten Neurokemi på telefon
+46 31-3430025