Telefontider till Bakteriologi Sahlgrenska

Bakteriologi Sahlgrenska har infört telefontider.

Telefon: 031-342 49 45

Vardagar 9:00 - 11:00 och 13:00 - 15:00. 
Helger 9:00 - 14:00.

Om du akut behöver komma i kontakt med Bakteriologi Sahlgrenska så ringer du via Sahlgrenskas växel, telefon 031-342 10 00, och blir kopplad till vårt akutnummer för den uppkomna situationen. 

Klinisk mikrobiologi
Bakteriologi Sahlgrenska 

Maria Corneliusson, enhetschef 
Sara Gianello, enhetschef