Byte av primärsystem för 25-OH Vitamin D från plasma till serum

Från och med den 18 april kommer byte av primärsystem för 25-OH Vitamin D göras, från plasma till serum.

Från och med den 18 april 2024 kommer byte av primärsystem för 25-OH Vitamin D göras, från plasma till serum. Syftet med bytet är att ge mer tillförlitliga svar då det visat sig att prover i plasma kan ge falskt höga resultat på grund av problem vid preanalytisk hantering. 

Kontakt Malin Bjurklint, tekniskt processansvarig Immunkemi malin.bjurklint@vgregion.se