Information gällande nedläggning av analys P-PTHrP

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk kemi kommer från och med den 2024-02-22 inte längre att utföra analys av Parathormonliknande peptid (P-PTHrP).

Kontaktperson vid frågor: Malin Bjurklint malin.bjurklint@vgregion.se