TB-laboratoriet: Förlängd svarstid

På grund av tekniskt problem i TB-laboratoriets lokaler Sahlgrenska behöver vi skicka prover vidare till Folkhälsomyndigheten respektive TB-laboratoriet på Karolinska för åtgärd.

Resistensbestämning avseende tuberkulos och NTM:er är tillfälligt något försenade på grund av att TB-isolat kommer att skickas till Folkhälsomyndigheten för resistensbestämning och till TB-laboratoriet på Karolinska när det gäller NTM.

Vidare kommer larmande blodflaskor från patient med misstänkt brucellos att skickas till Folkhälsomyndigheten för åtgärd, eftersom vi inte kan öppna dem på TB-laboratoriet i nuläget.

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
TB-laboratoriet 
telefon 031-3424644

eller expeditionen Baktlab 
telefon 031-3424945