Klinisk mikrobiologi hittar även den nya finska klamydiavarianten med nuvarande klamydiadiagnostik

I maj 2019 rapporterades det att en ny variant av Chlamydia trachomatis har hittats i Finland och denna har numera även hittats hos tre patienter i Sverige.

Klamydiavarianten har en mutation i 23S rRNA-genen och bedöms ha samma sjukdomsframkallande egenskaper, men är i ett företags screeningtest för klamydia svår att detektera.

På Sahlgrenskas mikrobiologiska laboratorium används dock ett annat test, som inte missar denna variant, då vårt test analyserar en annan del av bakteriens arvsanlag som inte är påverkat av nämnda mutation.