Klinisk mikrobiologi genomför förändringar i rutiner på laboratoriet

Från och med den 1:a oktober genomför vi flera förändringar kring våra rutiner för resistensbestämningar av Mycobacterium tuberculosis-komplexet.

Resistensbestämningar kommer rutinmässigt endast att utföras på ett isolat från varje patient samt upprepas med 2 månaders intervall om patientens prover fortsatt är odlingspositiva. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet för resistensbestämningar på övriga isolat då samtliga positiva odlingar sparas i 6 månader. Kontakta laboratoriet på telefon vid önskemål om detta.

Resistensbestämning mot ciprofloxain (1 mg/L) kommer att ersättas av resistensbestämning mot levofloxacin (1 mg/L).

För resistenta TB-isolat kommer resistensbestämning mot rifampicin, isoniazid (båda brytpunkts-koncentrationerna 0,1 mg/L och 1 mg/L), etambutol (2,5 mg/L och 5 mg/L), pyrazinamid, amikacin och levofloxacin fortsatt att utföras på TB-lab i Göteborg. Resistensbestämning mot övriga läkemedel kommer fortsättningsvis endast att utföras vid Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor kontakta laboratoriet på 031-342 46 44 eller Medicinskt ansvarig (Bodil Jönsson) 031 342 46 70.