Förlängd svarstid för Mycoplasma genitalium resistens

Från och med vecka 26 kommer prover för makrolidresistens hos Mycoplasma genitalium att analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge.

Prover och remiss skickas, lika tidigare, till Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska. 

Vid frågor kontakta: 
DNA-laboratoriet, telefon 031-342 46 98 eller 
Baktlab expeditionen, telefon 031-342 49 45 

Klinisk mikrobiologi 
DNA-laboratoriet