Leveransproblem av UPT-rör

Diagnostik av klamydia/gonokocker med PCR i UPT-rör för urinprov.

På grund av leveransproblem är UPT-rör restnoterat t.o.m. 31 mars. Under denna period kan urinprov som skickas i rör med gul kork utan borsyra analyseras för klamydia, men resultatet avseende gonokocker kan inte garanteras. För frågor kontakta Klinisk mikrobiologi på tel. 031- 342 49 61.