Provtagningsrör till koagulationsanalyser

Klinisk kemi automatiserar koagulationsanalyser. För att underlätta flödet och korta svarstiderna ska ett särskilt provtagningsrör användas.

Under hösten kommer Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att automatisera koagulationsanalyser.

Genom att använda
BD Vacutainer® Citrat rör 2,7 ml (13x75 mm) med transparent etikett, underlättas flödet på automationsbanan, som därmed ger kortare svarstider. Artikelnummer på Marknadsplatsen: 103280483.

Röret har längre hållbarhet av vacuum i röret vilket ger en korrekt fyllnadsgrad. Tänk på att det är viktigt att röret fylls till markeringen.

Mindre rörstorlek accepteras för exempelvis barnprovtagning eller vid andra särskilda skäl.

Vid frågor kontakta:

Emely Sjölander
Sektionsledare Sahlgrenska
Telefon: 070-082 58 55

Annika Björk
Sektionsledare Östra
Telefon: 072-507 29 11

Camilla Källarsson
Sektionsledare Mölndal
Telefon: 072-203 65 86