Ny metod- Resistensbestämning för Mycoplasma genitalium

Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 200518 som en rutinanalys på alla prover där M. genitalium påvisas.

Hitintills har resistensbestämning gjorts endast på begäran och då skickats till Stockholm för analys. Med ökande resistensnivåer är det viktigt att få snabbare analyssvar och att resistensbestämning görs i större omfattning än tidigare. I prover med liten mängd M. genitalium-bakterier kommer dock makrolidresistens inte kunna påvisas, vilket kommer att framgå av provsvaren.