Analysen PAI-1 läggs ner på Klinisk kemi SU

Från och med 2020-04-10 läggs analysen PAI-1 (Plasminogenaktivatorhämmare 1) ner på Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vi slutar med analysen PAI-1 dels på grund av liten efterfrågan, och dels beroende på osäker klinisk betydelse.

Vid frågor kontakta:

Li Bian                                                               Sofia Grund
ST läkare                                                           Enhetsöverläkare
Klinisk kemi                                                       Klinisk kemi
070-020 76 78                                                   031-342 84 12
li.bian@vgregion.se                                      sofia.grund@vgregion.se