Kundnöjdhetsenkät

Vi tar inte emot några enkätsvar just nu, utan kommer att ge möjlighet att besvara en ny enkät till hösten 2023 igen.