NPH-provtagning för mikrobiologisk diagnostik

För virus- och bakteriediagnostik vid nasofarynxprovtagning har i VGR eSwab blå kork vanligtvis använts. Dessa är dessvärre mycket svåra att få tag på, varför Klinisk Mikrobiologi på SU har tillverkat ett särskilt NPH-provtagningskit som skall användas för virologisk diagnostik av SARS-cov-2 eller andra luftvägsvirus från svalg + nasofarynx.

Detta kit med vitt eller gult lock kallas ”NPH-provtagningskit för virusdiagnostik” och kan från och med torsdagen den 21e maj  beställas från Marknadsplatsen (artikelnummer 200003268). Många kit har redan skickats ut till exempelvis akutmottagningarna.

Ett undantag gäller snabb-PCR med apparaten GeneXpert, där speciella rör med annan vätska används. Dessa är märkta med gul klisterlapp ”COVRNAAKUT” och rekvireras på de kem-lab som bedriver sådan diagnostik.

För COVID-19-diagnostik från övre luftvägarna rekommenderas att man med NPH-pinnen i provtagningskitet provtar från svalg och nasofarynx med samma pinne. 

”NPH-provtagningskit för virusdiagnostik” skall alltså INTE användas för bakterieodling, t.ex. nasofarynx- och gonokockodling. För bakterieodling ska eSwab med blå eller orange kork användas. Risk finns dock att samtliga dessa tar slut, varför produktion av egentillverkat provtagningskit för bakterieodling påbörjats, men skall utvärderas innan utskickning. Vi rekommenderar därför att eSwab med blå eller orange kork inte används för virusdiagnostik så länge materialbristen kvarstår, utan i nuläget endast används för bakterieodling.