Benämningar av bakteriefynd

Laboratoriet för Klinisk mikrobiologi övergår framöver till att benämna streptokocker, stafylokocker och Neisseria-arter enligt de nationella rekommendationer som nyligen publicerats av Föreningen för Klinisk mikrobiologi. Det innebär i korthet att bakteriens latinska namn skrivs ut följt av det svenska namnet (om sådant finns) inom parentes. 

Exempel är Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Streptococcus pyogenes (grupp A-streptokocker), Streptococcus agalactiae (grupp B-streptokocker), Neisseria meningitidis (meningokocker) och Neisseria gonorrhoeae (gonokocker). Benämningarna grupp C- respektive G-streptokocker kommer fortsatt att användas i vissa fall, liksom Streptococcus dysgalactiae (grupp C/G-streptokocker). De bakterier som tidigare kallades alfastreptokocker benämns numera viridansstreptokocker. I de fall koagulasnegativa stafylokocker besvaras med artnamn kan svaret se ut så här: Staphylococcus capitis (koagulasnegativ stafylokock). Benämningen koagulasnegativa stafylokocker kommer fortsatt att användas. När endast släktnamnet besvaras anges ”species” efter namnet, till exempel Neisseria species.

Listan med föreslagna benämningar på bakteriefynd finns publicerad på följande sida: Nomenklatur_strep_staf_neiss_20231013.pdf (mikrobiologi.net) 
https://www.mikrobiologi.net/organization/document/Nomenklatur_strep_staf_neiss_20231013.pdf 

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Susann Skovbjerg 
överläkare bakteriologi

nås via expeditionen kundtjänst 
telefon 031-342 49 45