Information om uppdatering av antibiotikaresistensbestämning

Vecka 25 genomför Klinisk mikrobiologi den årliga uppdateringen av metoden för antibiotikaresistensbestämning.

För ett antal kombinationer av antibiotika och bakterier kommer vi endast att besvara I eller R. Det gäller framför allt Haemophilus influenzae och amoxicillin, Stenotrophomonas maltophilia och trim-sulfa, stafylokocker och cefotaxim, samt flera antibiotika för behandling av Pseudomonas aeruginosa. Det kommer således inte att finnas någon S-kategori för just dessa antibiotika/bakterie-kombinationer.

I-kategorin innebär att bakterien är känslig för det testade medlet förutsatt att doseringen är adekvat. För mer information avseende dosering av antibiotika vänligen se information från Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) på följande länk: (https://www.sls.se/globalassets/raf/resistensbestamning/raf-doseringstabell-normal-hog-dos.pdf).

Vid frågor avseende dosering av antibiotika rekommenderas kontakt med Infektionskliniken.