Hepatit C Antigen - reagens är slut hos leverantör

HIV/Hepatit, Klinisk mikrobiologi, kan för närvarande inte analysera HCV Ag (Hepatit C Antigen) då reagens är slut hos leverantör.