Förändrad virologisk diagnostik på helger

Tills vidare kommer PCR-baserad virologisk diagnostik inte utföras på söndagar, och även på lördagar kommer färre analyser att utföras. Genom ett samarbete mellan Klinisk mikrobiologi och Klinisk kemi kommer dock akutdiagnostik avseende influensavirus och RS-virus att utföras på Klinisk kemi dygnet runt, alla dagar. Senare under 2019 kommer även diagnostik av norovirus (≈calicivirus) på motsvarande sätt (alltså på Klinisk kemi) göras tillgängligt dygnet runt, alla dagar.

1. Multipel-PCR avseende luftvägspatogener (”Luftvägsblocket”) kommer inte att göras på lördag eller söndag. Prover som anländer på fredag eftermiddag kommer dock analyseras över natt och besvaras på lördag förmiddag. I utvalda fall kommer, efter diskussion med virologjouren, akut-PCR kunna utföras med FilmArray (luftvägsinfektionspanel).

2. Multipel-PCR avseende gastroenteritorsakande patogener, inklusive calicivirus (”Gastroblocket”) kommer att utföras på lördagar, men inte på söndagar.

3. PCR avseende CNS-patogener (FilmArray, meningit/encefalit) kommer att utföras på lördagar, men inte på söndagar.

4. Allmänserologisk diagnostik (t.ex. akuta immunitetsfrågeställningar för vattkoppor (varicella-zoster-IgG) och mässling (morbilli-IgG) kommer inte att utföras på helger. Vid misstanke om mässling kommer det på lördagar finnas möjlighet att med PCR analysera morbillivirus i nasofarynx, serum och urin.

Vi hoppas snart, när bemanningssituationen blivit bättre, kunna återinföra PCR-baserad diagnostik på söndagar.

För frågor kontakta Klinisk mikrobiologi på tel; 031-342 47 48