Analyserar nu återigen Haemophilus influenzae typ b antikroppar

Detta då vi har fått nya reagenser.