Analyserar nu återigen Haemophilus influenzae typ b antikroppar

Detta då vi har fått nya reagenser.

Senast uppdaterad: 2018-05-08 10:06