PCR-analys av enbart SARS-CoV-2 utgår

Från och med den 19 december 2023 kommer det inte längre vara möjligt att beställa analys av enbart SARS-CoV-2 i beställningsmodulen ROSP.

Den ersätts med en kombinationsanalys vilken innehåller influensa A+B, RSV och SARS-CoV-2. Önskas analys av SARS-CoV-2 väljs antingen ett fullt luftvägsblock (analys Luftvägsblock DNA/RNA), eller kombinationsanalys influensa A+B, RSV och SARS-CoV-2 (analys SARS-COV, influensa A+B, RS).

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Virusdetektion 
telefon 031-342 47 48