Antikroppsanalys mot Chlamydia trachomatis utgår

Från och med 30 april kommer Klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset inte längre analysera IgG antikroppar mot Chlamydia trachomatis. Analysen har begränsat kliniskt värde.

Vid misstanke om aktuell infektion med Chlamydia trachomatis är PCR från misstänkt lokal rekommenderat.

Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (PCR)

Vid behov av analys av antikroppar mot Chlamydia trachomatis kan provet skickas till Akademiska sjukhuset, Uppsala som utför analysen. För deras provtagningsanvisningar se:

Provtagningsanvisningar - Akademiska laboratoriet | Akademiska

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Serologi bakterier
telefon 031-342 47 38

eller  
expeditionen kundtjänst 
telefon 031-342 49 45