Klinisk mikrobiologi informerar att gastroenteritblocket tills vidare kommer att analyseras fyra dagar per vecka

På grund av det stora antalet prover för sars-cov2-PCR kommer tills vidare gastroenteritblocket analyseras fyra dagar per vecka (mån-ons-fre-lör).

Om akut analys behövs, beställ FilmArray Gastroenteritpanel.