Skicka endast beställningar av analysen SARS-COV2-RNA

Viktigt meddelande från virusdiagnostiken vid Klinisk mikrobiologi.

Efterfrågan på diagnostik för covid-19 (SARS-COV2-RNA) har ökat kraftigt. För att laboratoriet ska klara av att analysera proverna i rätt tid är det angeläget att endast analysen SARS-COV2-RNA beställs – såvida det inte finns behov av bredare diagnostik.

Finns det ett bredare behov av diagnostik kan enheter förstås fortsatt beställa båda analyserna; SARS-COV2-RNA och Luftvägsblocket.