Ny standardremiss för cervixcytologi och HPV-analys

Ny nationell standardremiss gäller fr.o.m. 2019-04-26 i samband med att det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention införs.

Observera att följande gäller vid HPV-analys:

1. Om provtagning sker endast för HPV-analys (provtyp 254)

- Skicka remiss och burk direkt till Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(se adress på remissen)

2. Vid efterbeställning av HPV-analys (provtyp 254)
- Skicka ny remiss till Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med HPV-beställning. Ange det gamla remissnumret. 

För vårdgivare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns remissen att hämta på SUs startsida under Tjänster och Service->Laboratoriemedicin->Laboratoriemedicin->Remisser-> Remisser Klinisk cytologi alternativt via länk direkt till Laboratoriemedicins externa webbsida för remisser: https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-och-remisser/

För externa vårdgivare finns remissen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats. Välj flik För dig som är: Vårdgivare->Laboratoriemedicin-> Remisser-> Remisser Klinisk cytologi, alternativt via länk direkt till Laboratoriemedicins externa webbsida för remisser:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-och-remisser/

För mer information om Klinisk mikrobiologi, se webbplats:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/verksamhet-klinisk-mikrobiologi

Vid frågor kontakta 

Monika Dohsé
Specialcytodiagnostiker
Telefon: 031-342 23 02
Klinisk patologi
Cytologilaboratorier