OBS! Provtagningskit för nasofarynxprov

OBS! Provtagningskit för nasofarynxprov innehållande PBS får endast användas för virusdiagnostik och inte för bakterieodling.

Vid frågor, var vänlig kontakta Luftavdelningen på Bakteriologiska laboratoriet, tel 031-3424610