VGR:s avtal med klamydia.se har upphört

Den 30 april upphörde Västra Götalandsregionens avtal med klamydia.se att förmedla kit för egenprovtagning av klamydia.

Istället kommer regionen att övergå till att använda 1177:s tjänst "egen provhantering" som tidigare använts för covid-tester. Tjänsten är under utveckling, vilket betyder att det kommer bli ett glapp mellan att klamydia.se inte längre skickar ut egenprover och att de går att beställa på 1177.

Vad behöver verksamheterna göra?

  • Om er verksamhet har affischer eller flyer som hänvisar till klamydia.se så behöver dessa rensas bort från väntrum och andra utrymmen.
  • Verksamhetssidor som länkar till klamydia.se behöver justeras.

Mer information kommer när Egen provtagning lanseras.

Vid frågor, kontakta projektledare Johanna Malmqvist (johanna.malmqvist@vgregion.se).