Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på äldreboenden

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på äldreboenden för personer som har antikroppar och tillförlitligheten i antikroppstestet:

SARS-CoV-2 IgG testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav på tillförlitlighet. Vi använder två olika metoder för antikroppspåvisning, en för screening och en annan för konfirmation. Ett positivt svar innebär positiva resultat från båda metoder.