Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Här kan du läsa det senaste från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör Ann-Marie Wennberg har fått i uppdrag att leda regeringens nya råd för att stärka kompetensen i vården. - Som sjukhusdirektör utgör dessa frågor en viktig del av mitt uppdrag, säger hon.

Man som sitter framför en mikrofon

Broken heart syndrome, eller brustet hjärta, var närmast okänt bland läkare fram tills för cirka 30 år sedan. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns en av Sveriges ledande forskare inom brustet hjärta, Elmir Omerovic, vars forskargrupp har tilldelats över 17 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för forskning om broken heart syndrome.

spruta

Nu är det ett år sedan Göteborgs första mottagning för sprututbyte öppnade på Östra sjukhuset. Redan nu är nästan hälften av alla som injicerar droger i Storgöteborg inskrivna på mottagningen.

Person framför vägg

HIV är en av få sjukdomar som har genomgått en medicinsk revolution. Med hjälp av effektiv behandling är inte HIV längre den dödsdom och det förs inte vidare på samma sätt som det gjorde för trettio år sedan. Samtidigt finns det ett stigma kvar, både i samhället men också hos sjukvårdspersonal. Hör senaste avsnittet av Sahlgrenskapodden med Magnus Gisslén, ansvarig HIV-läkare.

Två kvinnor föreläser

I dagarna är det 30 år sedan Sveriges första Auroramottagning öppnade på Östra sjukhuset i Göteborg. Auroramottagningen är till för patienter som behöver stöd och hjälp med att hantera sin förlossningsrädsla.

vårdpersonal pekar på dator.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut i landet med en utbildning inom innovation och teknik för läkare, med start den 11 november. Programmet ska ge kunskap och förutsättningar att binda samman medicin och teknik på ett helt nytt sätt.

Intensivvårdsavdelning

Vet dina närstående om du vill donera organ efter din död eller inte? Idag startar Donationsveckan som ska få fler att ta aktiv ställning. Samtidigt arbetar regeringen för att regelverk och rutiner ska göra att fler får möjlighet att donera.

huvudentre

Lungmedicin på Sahlgrenska sjukhuset kommer tillfälligt att stänga sin slutenvårdsavdelning. Detta efter ett inriktningsbeslut från verksamhets- och områdesledning på område 6. Alla patienter kommer fortsatt att tas om hand med hög kompetens, men på andra avdelningar än idag.

Skelett på skärm

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill vara en drivande kraft i utvecklingen av artificiell intelligens inom vården. På Chalmers finns den kompletterande kompetensen. Med en gemensam forskningsagenda ska sjukhuset och Chalmers utveckla morgondagens högteknologiska sjukvård.

En gul droppe och porträtt på Ian Milsom

En halv miljard människor lider av urin- eller avföringsinkontinens. Nu samlas 2 000 av världens främsta experter på Svenska Mässan för att staka ut riktningen för framtidens inkontinensvård. Ordförande för mötet är professor Ian Milsom, gynekolog och områdeschef på SU.

Sahlgrenskapodden

#19 - Kan sorg döda? Broken heart syndrome

Hör Elmir Omerovic, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av Sveriges ledande forskare, om det mystiska syndromet.

#18 HIV - den medicinska revolutionen

"Från att ha varit en 100% dödlig sjukdom till att idag kunna rädda de allra flesta", Magnus Gisslén, ansvarig HIV-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

#17 - Att aldrig veta när ett nytt epilepsianfall kommer

”Det värsta med epilepsi är nog kontrollförlusten och maktlösheten, du vet att det kommer nya anfall, men du vet inte när de kommer och du kan inte göra något för att stoppa dem”, Kristina Malmgren, överläkare och professor.

#16 - Jenny Johansson om att jobba med svårt sjuka barn

"Att jobba som sjuksköterska är oerhört modigt”

#15 - Almira Osmanovic Thunström och Marcus Österberg om AI inom vården

 ”En läkare som inte tagit hjälp av AI är en oansvarig person om 10 år”

#14 – Valeria Castro, läkaren som blev känd över en natt tack vare ett Facebookinlägg

”Det är viktigt att känna att man orkar ett helt arbetsliv och att klara av att arbeta på det sättet vi gör”.

#13 - Anna-Clara Collén om sjukhusets satsning på sköra äldre

"Vi vill göra saker bättre hela tiden, för även om man är gammal och skör och i slutet av sitt liv så är det otroligt viktigt att upprätthålla bra livskvalitet "

#12 – Marie Berg om att barnmorska är världens bästa yrke

"Det är ett mirakel att vara med när ett barn föds. Det blir aldrig rutin."

#11 – Ludger Grote om vikten av sömn

"Sömnen är som en cateringservice till hjärnan. Den fyller på."

#10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om organdonation

"Jag har mött argumentet att vi inte kan ha en plats med en avliden person, vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man bort hur många döende som den här avlidna personen kan hjälpa."


Senast uppdaterad: 2018-05-29 16:08