Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer. Patienterna möter ett multiprofessionellt team, där vården bedrivs inom ramen för nationell högspecialiserad vård.

Cancer i livmoderhalsen innebär att det har bildats en cancertumör i den nedre delen av livmodern. Hos kvinnor i fertil ålder, med en stark önskan om att bevara möjligheten att bli gravid trots cancer, kan man i vissa fall operera bort en del av livmoderhalsen. Det kallas trakelektomi, fertilitetsbevarande kirurgi. Vi är ett av två sjukhus i Sverige som utför den här vården. 

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

LÄS MER: Tillstånd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


I Sverige används vaginal och robotassisterad fertilitetsbevarande kirurgi. Med rådande kunskapsläge går det inte att rekommendera någon specifik kirurgisk metod för trakelektomi. Läs mer om detta hos Regionala Cancercentrum i samverkan.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs trakelektomi med vaginal teknik. Operationen inleds med kirurgisk lymfkörteldiagnostik enligt det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancer. Diagnostiken görs med robotassisterad laparoskopi som inkluderar antingen sentinel lymph node (portvaktskörtel)- teknik eller komplett pelvin lymfkörtelutrymning. Därefter utförs trakelektomin via vagina/slida vilket ger god åtkomst till livmoderhalsen.

Multiprofessionellt team runt patienten

Det finns en välfungerande och etablerad vårdprocess för fertilitetsbevarade kirurgi på Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset. Här får patienten ett multiprofessionellt omhändertagande, med bland annat erfarna gynekologiska tumörkirurger, specialister inom reproduktionsmedicin, specialiserade sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, dietister, fysioterapeuter och kontaktsjuksköterskor med stor erfarenhet av att stödja unga kvinnor som diagnostiserats med livmoderhalscancer.

Det finns även väl utarbetade samarbeten med andra områden som är viktiga för att ge en optimal vård, så som kirurgiska specialiteter inom urologi och specialkunniga anestesiologer.

Forskning i samarbete med Göteborgs universitet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar över verksamhetsgränser och nära Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet för att kunna ge bästa möjliga vård till patienterna. Tillsammans är vi ledande i Sverige inom forskningsområdet obstetrik och gynekologi, där gynekologisk tumörkirurgi ingår som en viktig komponent. Forskningsaktiviteten kring gynekologisk cancer är bred på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi arbetar för att i så hög utsträckning som möjligt initiera, utveckla och leda gemensamma nationella och internationella forskningsstudier kring fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer.

Remiss för fertilitetsbevarande kirurgi 

En patient som efter vävnadsprov har fått bekräftad livmoderhalscancer kan remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som gör en bedömning inför eventuell fertilitetsbevarande kirurgi och utför den. För att bli aktuell för bedömning inom ramen för nationell högspecialiserad vård, behöver man som patient få remiss till oss från ett annat sjukhus. Det är inte möjligt att göra en egen vårdbegäran.

Kontaktuppgifter till Gynekologimottagning Sahlgrenska 

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13