Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av fyra sjukhus i landet som erbjuder behandlingen transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS).

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

LÄS MER: Tillstånd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Behandlingen kan bli aktuell vid avancerad kronisk leversjukdom som leder till skrumplever eller vid andra sjukdomar som leder till att blodflödet genom levern försämras. Det försämrade blodflödet genom levern kan leda till ansamling av vätska i magen (ascites). Det kan också leda till ett för högt tryck i andra blodkärl i magtarm-kanalen som därför kan börja blöda.

En behandling med TIPS innebär att ett rör anläggs genom levern, vilket förbättrar blodflödet till och genom levern. Det förhöjda trycket i andra blodkärl minskar och därmed också risken för inre blödningar.

TIPS är en ovanlig behandling, i dagsläget utförs cirka 110 per år i Sverige. Vården bedrivs inom ramen för nationell högspecialiserad vård, och erbjuds på fyra sjukhus i landet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av de enheter som har mångårig erfarenhet av behandling med TIPS och, enligt Socialstyrelsen, bedöms uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Vården är komplex och kräver kombination av erfarenhet och teknisk skicklighet.

Multiprofessionellt omhändertagande

I teamet runt patienten finns läkare med kompetens inom gastroenterologi, hepatologi, endoskopi, interventionell radiologi, bilddiagnostik och anestesiologi. Förutom det deltar även interventionsassistent, narkossjuksköterska och koordinator i omhändertagandet av patienten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ambitionen att erbjuda alla delar av den avancerade leversjukvården, och har tillstånd för nationell högspecialiserad vård inom flera områden av den.

TIPS utförs i lokaler särskilt anpassade för radiologisk intervention, på Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Salarna är utrustade med avancerad och modern radiologisk utrustning.

För att bli aktuell för åtgärd inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss i dialog med ditt hemsjukhus. Du kan inte göra en egen vårdbegäran.

Kontaktuppgifter till Mag- och tarmmottagning Sahlgrenska 

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Forskning och samverkan

Klinisk forskning med relevans för ingreppet sker i nära samarbete med Göteborgs universitet. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar med andra enheter som utför ingreppet, för att kunna bedriva specifik TIPS-forskning inom de befintliga nätverken.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra sjukvårdsregionen som innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. CSD Väst samarbetar med expertteam som bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlem i det europeiska referensnätverket för sällsynta leversjukdomar (ERN RARE-LIVER). Läs mer om ERN på hemsidan för Centrum för sällsynta diagnoser Väst

 

 

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13